आज हामी यी ५ विषयमा प्रार्थना गरौँ ।

१. रोजगारीको खोजिमा पछिल्लो ११ महिनामा ७ लाख नेपाली विदेश पलाएन भएका छन् । यो देशको नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी निकायलाई समृद्धिमय देश निर्माण गर्ने ज्ञान दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ ।
२.जुम्लामा तल्नो जातको केटाले बहिनी भगायो भनेर केटाको घरमा केटी पक्षले आगो लगाएको घटना बाहिर आएको छ । परमेश्वरको विरुद्धमा हुने यस्ता क्रियाकलाप देशमा न्यूनिकरण होस् भनेर प्रार्थना गरौँ ।
३. देशका कर्मचारीहरुको लागि निरन्तर प्रर्थाना गरौँ । जसले जनतालाई भ्रष्टाचार रहित असल सेवा दिन सकुन् ।
४. देशभरी रहेका अस्पतालमा उपचारथ रहेका विरामीहरुको लागि प्रार्थना गरौँ । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थार राम्रो होसस् । उपचारको लागि आर्थिक कुरा जुट्न सकोस् ।
५ देशभरीका विद्यालयको लागि प्रार्थना गरौँ । जुन विद्यालयबाट राम्रो विद्यार्थीहरु स्थापित हुन सकुन् र समाज रुपान्तरणमा उनीहरुको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहोस् ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button