राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ प्रदेश प्रमुखहरुको संयुक्त विज्ञप्ति यस्तो छ ।

राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपाल प्रदेश प्रमुखहरुको संयुक्त विज्ञप्ति यस्तो छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button